Main Menu
หน้าหลัก
รายละเอียดโครงการที่ 1
รายละเอียดโครงการที่ 2
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
แบบฟอร์มลงชื่อสมัครเรียน
ค้นหา
ติดต่อเรา
web links
ม.รามคำแหง
สภาวิจัยแห่งชาติ
GISTDA
พิพิธภัณฑ์ชุมชนลุ่มน้ำปิง จ.ตาก

Page view
นับการแสดงหน้าหลัก

หน้าแรก
http://www.gis.ru.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=72
  

โครงการศึกษาภาคพิเศษ  ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สำนักงาน : ชั้น 3 อาคารนครชุม (NCB) ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราคำแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-310-8323   02-318-8700   โทรสาร: 02-310-8322

หรือ 081-983-4519  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์ โรจนดิษฐ์ (ประธานโครงการฯ)

 

หลักสูตร 39 หน่วยกิต

เรียนแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์

บรรยายสด

 

คัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์

รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 130,000 บาท

 

แบ่งจ่าย 6 งวด

งวดที่ 1 ถึง งวดที่ 5 งวดละ 22,000 บาท

งวดที่ 6 ชำระ 20,000 บาท 

 

 สกอ. เห็นชอบหลักสูตร

Download คู่มือหลักสูตร

 


สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา

เรียนวันศุกร์ 17:00 - 21:00 น.

และวันเสาร์ 08:00 - 17:00 น.

เปิดรับสมัครใหม่อีกครั้ง (รุ่นที่ 6)

ในปีการศึกษา 2556 

 จะเปิดการเรียนการสอนเมื่อมีผู้เรียน 40 คนขึ้นไป


 [ดูรายละเอียดการรับสมัคร ] 

สำรวจรายชื่อผู้สนใจ [ลงชื่อได้ที่นี่]

[Download แผ่นพับประชาสัมพันธ์]


 

กิจกรรมและข่าวสาร

 

 [ ดูรายละเอียด]

การเรียนปฏิบัติการด้าน GIS

 

ตารางการบรรยาย

   จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 5

ภาค 2/2554 [Download]

ภาค 1/2555 [Download

  จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4

ภาค 1/2554 [Download]

ภาค 1/2554 (เปลี่ยนแปลง) [Download]

ภาค 2/2554 [Download]

ภาค 1/2555 [Download ]

 หัวหมาก รุ่นที่ 1

ภาค 1/2555 [Download]


 

 ส่วนกลาง - หัวหมาก

เรียนวันเสาร์ 08:00-17:00 น. และอาทิตย์ 08:00-12:00 น.

 กำลังเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1 ประจำภาคเรียน 1/2555

      กำลังรับสมัครเพิ่มเติม

  ประกาศ ผู้ที่มาสมัครภายในวันที่ 23 มิ.ย. 55

      ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 55

      ระหว่างเวลา 09:30 - 15:30 น. ที่อาคารนครชุม ชั้น 3 

  สำหรับผู้ที่มสมัครหลังวันที่ 23 มิ.ย. 55

      จะสอบสัมภาษณ์ในวันสมัคร 

 สามารถสมัครได้ที่ ม.รามคำแหง หัวหมาก

      อาคารนครชุม ชั้น 3

      หรือติดต่อ อ.ธงชัย 084-694-6068

 รับ Thum Drive ฟรี !!!!!

     สำหรับผู้สมัครเรียน 40 คนแรก


ผู้สนใจเรียนโปรดลงชื่อ --> [ลงชื่อได้ที่นี่

[ดูรายละเอียดการรับสมัคร]

[Download แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ]

 [Download ใบสมัคร *.pdf ]


 

  

GIS ทำอะไรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บ้าง ?

[ ดูรายละเอียด ] [Download เนื้อหา PDF ]


 

ปฏิทินการศึกษา

    จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 5

ภาค 2/2554 [Download]

ภาค 1/2555 [Download

  จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4

ภาค 1/2554 [Download]

ภาค 1/2554 (เปลี่ยนแปลง) [Download]

ภาค 2/2554 [Download]

ภาค 1/2555 [Download

 หัวหมาก รุ่นที่1

ภาค 1/2555 [Download]


สาขาวิทยบริการฯ  จ.ชุมพร

เรียนวันศุกร์ เวลา 17:00 - 21:00 น.

และวันเสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

จะเปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เปิดการเรียนการสอนเมื่อมีผู้เรียนครบ 40 คน

กำลังสำรวจชื่อผู้สนใจ [ลงชื่อได้ที่นี่]

 [Download แผ่นพับประชาสัมพันธ์]


สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น

เรียนวันเสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.

และวันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 12:00 น.

กำลังจะเปิดรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 เปิดการสอนเมื่อมีผู้สนใจครบ 40 คน

[ดูรายละเอียดการรับสมัคร ] 

สำรวจรายชื่อผู้สนใจ [สนใจลงชื่อได้ที่นี่]

[ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์]


 

  

การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้วย GIS

[ ดูรายละเอียด ]  [Download เนื้อหา PDF ]


นักศึกษา จ.นครราชสีมารุ่นที่ 1 ใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี 6 เดือน

สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำ ปี

พ.ศ. 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554

 

 ข่าว -- NEWS

   จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 5

  

   จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 4

  

 หัวหมาก รุ่นที่ 1

    

  การศึกษาอิสระ (IS)

  รูปแบบ Proposal [Download]

  การเขียนเอกสารอ้างอิง [Download]

  สูตรการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง

     ของ Taro Yamane [Download]

  การแจ้งจบการศึกษา

  ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา

      [Download]

  แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา

      [Download]

  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง

     วันสำเร็จการศึกษาฯ [Download]

  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง

     การแจ้งจบการศึกษาฯ [Download]

   ข่าวทั่วไป

 

  ข่าวปัจฉิมนิเทศ

   

  ข่าวทัศนศึกษา-ดูงาน

  

     

ออกแบบและเขียนโฮมเพจโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์  โรจนดิษฐ์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 2012-07-03 )
 
© 2017 www.gis.ru.ac.th