Main Menu
หน้าหลัก
รายละเอียดโครงการที่ 1
รายละเอียดโครงการที่ 2
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
แบบฟอร์มลงชื่อสมัครเรียน
ค้นหา
ติดต่อเรา
web links
ม.รามคำแหง
สภาวิจัยแห่งชาติ
GISTDA
พิพิธภัณฑ์ชุมชนลุ่มน้ำปิง จ.ตาก

ค้นหาสถานที่ใน ม.รามฯ ด้วยแผนที่ GIS PDF พิมพ์ อีเมล์

ค้นหาสถานที่ใน ม.รามฯ ด้วยแผนที่ GIS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่ห์ โรจนดิษฐ์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

              ในอดีตที่ผ่านมาหากท่านต้องการทราบว่าอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ อยู่ ณ ตำแหน่งหรือบริเวณใดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะต้องพลิกไปดูด้านหลังของ มร.30 ซึ่งจะมีแผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแสดงไว้  นั่นหมายความว่าผู้ที่ต้องการทราบสถานที่ตั้งของอาคารนั้น ๆ จะต้องมี มร.30 อยู่ในมือ  ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปไม่มีจึงยากต่อการเข้ามาติดต่อราชการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงอันทำให้เกิดความไม่สะดวกขึ้น

                ปัจจุบันนี้ปัญหาดังกล่าวจะหมดสิ้นไป  ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป นักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถค้นหาสถานที่ตั้งของอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ง่ายเพียงใช้นิ้วมือคลิ๊ก ไม่ต้องอาศัย มร.30 ไม่ต้องหันซ้ายหันขวาเดินไปค้นหา มร.30 อยู่ที่ไหนอีกต่อไป  สามารถค้นหาได้ทุกที่ในประเทศไทยหรือแม้แต่ในโลกโดยการเข้าไปค้นหาที่เว็บไซต์  www.gis.ru.ac.th  เองเว็บไซต์  www.gis.ru.ac.th เป็นเว็บไซต์ที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจนกิจกรรมทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) ซึ่งในเว็บไซต์นี้ผู้เขียนได้จัดทำระบบค้นหาอาคารและสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยอาศัยฐานข้อมูลดาวเทียม IKONOS ของ Google ประยุกต์เข้ากับระบบ GIS ทำให้สามารถค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  ระบบค้นหาอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย GIS นี้ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก ใคร ๆ ก็สามารถใช้ได้ ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้ระบบนี้โดยละเอียดดังนี้

                 1.     เข้าไปที่เว็บไซต์  www.gis.ru.ac.th

                 2.     เมื่อหน้าแรกของเว็บไซต์ปรากฏดังภาพที่ 1 ให้คลิ๊กปุ่ม [แผนที่ GIS มร.] ดังภาพที่ 2

รูป Home Page

ภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ www.gis.ru.ac.th  

 

ภาพที่ 2 คลิ๊กปุ่มดังภาพข้างบน 

 

                    3. หลังจากคลิ๊กปุ่ม [แผนที่ GIS มร.] แล้ว หน้าของแผนที่ดาวเทียม IKONOS บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงปรากฏขึ้นดังภาพที่ 3

 

 

ภาพที่ 3 แผนที่ดาวเทียม IKONOS บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

4.       จากนี้มาดูเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาของระบบ GIS นี้

 

 

                    4.1    เริ่มจากเครื่องมือที่มุมบนซ้ายมือก่อนลูกศรทั้ง 4 ทิศใช้ในการเลื่อนภาพไปด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา  ส่วนลูกศรตรงกลางใช้เมื่อต้องการเลื่อนภาพมาตรงกลางในตำแหน่งเริ่มต้น

                   4.2   เครื่องมือที่อยู่ด้านล่างลูกศรทั้ง 4 ทิศใช้ในการย่อ-ขยายภาพ โดยปุ่มเครื่องหมาย + ใช้ในการขยายภาพ และปุ่มเครื่องหมาย ใช้ในการย่อภาพ

                   4.3    สำหรับเครื่องมือที่อยู่มุมบนขวามือทำหน้าที่ดังนี้ปุ่ม [แผนที่] ปุ่ม [ดาวเทียม] และปุ่ม [แบบผสม] ทำหน้าที่ในการแสดงเฉพาะแผนที่อย่างเดียว แสดงเฉพาะภาพดาวเทียมอย่างเดียว หรือต้องการให้แสดงทั้ง 2 อย่างผสมกัน ซึ่งจากภาพที่ 3 เป็นการให้แสดงแบบผสมทั้งแผนที่และภาพดาวเทียมเข้าด้วยกัน

ปุ่ม [ค้นหารายชื่ออาคารสถานที่] ใช้ในกรณีที่ต้องการให้ระบบแสดงรายชื่ออาคารสถานที่ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงออกมาให้ดู แล้วคลิ๊กเลือกรายชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงตำแหน่งของอาคารสถานที่ที่เลือกไว้โดยดึงภาพอาคารนั้นมาอยู่ตรงกลางพร้อมมีลูกศรสีแดงกระพริบบอกอย่างชัดเจน ดังเช่นตัวอย่างภาพที่ 4 เป็นผลจากการคลิ๊กค้นหาอาคารคณะศึกษาศาสตร์ และหากต้องการให้รายชื่ออาคารสถานที่หายไปให้คลิ๊กปุ่ม [ซ่อนรายชื่ออาคารสถานที่]

 

 

ภาพที่ 4 ผลจากการเลือกค้นหาคณะศึกษาศาสตร์ 
ตัวเลขที่อยู่ด้านล่างปุ่ม [ค้นหารายชื่ออาคารสถานที่] บอกตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอาคารสถานที่นั้นเป็นละติจูดและลองจิจูด (latitude/longitude)
               4.4    ปุ่มสีแดงที่อยู่เหนืออาคารสถานที่ต่าง ๆ นั้นทำหน้าที่บอกชื่อของอาคารนั้น ๆ เมื่อนำเคอร์เซอร์ไปชี้ที่ปุ่มสีแดงนั้น จะเห็นว่าระบบค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยระบบ GIS นี้ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนใด ๆ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาได้อย่างสะดวกและง่ายดาย  ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบค้นหาด้วย GIS ที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 ------------------------------------------------------------------- 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 2009-12-10 )
 
ถัดไป >
© 2017 www.gis.ru.ac.th